داریور LED

توضیحات مختصر

تامین جریان کافی برای LEDها

محمد طهماسبی
محمد طهماسبی
ایران

طراح مدارهای الکترونیک

زمینه های تخصص
طراح مدار
سوگل طهماسبی
سوگل طهماسبی
ایران

برنامه نویس

زمینه های تخصص
برنامه نویس

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 200 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 200 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 0 میلیون تومان
  • مرحله
  • نقش سرمایه گذار