سردکننده فوق سریع

توضیحات مختصر

سرد کننده فوق سریع

آقای مهندس بنی محمدعلی
آقای مهندس بنی محمدعلی
ایران

دستگاه سردکننده فوق سریع

زمینه های تخصص
طراح

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 110 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 1 میلیون تومان میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 100 میلیون تومان میلیون تومان
  • دوره های قبلی 10 میلیون تومان میلیون تومان
  • مرحله
  • نقش سرمایه گذار