سعید طبی ممتاز

توضیحات مختصر

نرم افزاری تهیه شده است که تعامل میان مشاوران تحصیلی مدارس و دانش آموزان را تسهیل می کند. خدماتی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که سبب کسب مهارت های مطالعه می شود


ایران

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 270000000 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 200000000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 200000000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 70000000 میلیون تومان
  • مرحله فروش اولیه
  • نقش سرمایه گذار دیگر