نازل آبیاری زیر سطحی
 • نازل آبیاری زیر سطحی
  • نازل آبیاری زیر سطحی

  • تهران

توضیحات مختصر

نازل آبیاری زیر سطحی با امکان تنظیم طول، وسیله ای است که در سیستم های آبیاری نوین به روش زیر سطحی بکار می رود. این وسیله با امکان تنظیم طول به اندازه دلخواه ، کاربر را قادر می سازد که در حین اجرا، متناسب با عمق متنوع ریشه گیاه در سایه انداز درخت ، طول وسیله را تنظیم کرده و در محل مورد نظرش نصب کند . همچنین می تواند در سالهای بعد با توجه به رشد گیاه به ازدیاد طول و یا جابجایی و سرویس آن اقدام نماید.

مهدی
مهدی
ایران

زمینه های تخصص
بازار یاب

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

 • هدف 2010 میلیون تومان
 • کمترین سرمایه گذاری 2000 میلیون تومان
 • افزایش سرمایه گذاری 2000 میلیون تومان
 • دوره های قبلی 10 میلیون تومان
 • مرحله تحقیق و توسعه
 • نقش سرمایه گذار ساکت