آسان

توضیحات مختصر

فروش کالا و ارایه انواع خدمات در فضای مجازی بدون محدودیت جغرافیایی

نفیسه السادات شفیعی
نفیسه السادات شفیعی
ایران

ریس هیات مدیره

زمینه های تخصص
نفیسه السادات شفیعی
نفیسه السادات شفیعی
ایران

ریس هیات مدیره

زمینه های تخصص

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 4000 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 2000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 3000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 1000 میلیون تومان
  • مرحله محصول اولیه
  • نقش سرمایه گذار دیگر