جدیدترین نوشته های بلاگ ها

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن
بعضی از تجارت ها برای " سرمایه گذاری خطر پذیر " یا " سرمایه گذاری فرشته " مناسب نیستند .

استراژی رسیدن به هدف

استراژی رسیدن به هدف
رسیدن به اهداف بزرگ ،سخت به نظر می رسد اما اگر آنها را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید دستیابی به آنها ساده تر می شود .

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری
(CRM) 1 - شناخت مشتری 2 - جذب مشتری 3 - حفظ مشتری 4 - توسعه مشتری

قانون جذاب انرژی مثبت

قانون جذاب انرژی مثبت
قانون باور طبق این قانون ،ما هرآنچه را باور می کنیم ،با همان در زندگی رو به رو می شویم از طریق آنچه را که باور دارید،فرکانس هایی مشخص به جهان هستی ارسال می کنید

بهترین روش پیروزی بر رقبا در کسب و کار چیست؟

بهترین روش پیروزی بر رقبا در کسب و کار چیست؟
تمرکزتان کجاست؟

جرم اضافه یعنی چی ؟!

جرم اضافه یعنی چی ؟!
در بیزینس هاتون مشتاقانه به سمت مسیری برید که جرم اضافه نداشته باشید .

13 توصیه برتر وارن بافت

13 توصیه برتر وارن بافت
توصیه های وارن بافت

استقبال دولت از توسعه سرمایه گذاری کوچک

استقبال دولت از توسعه سرمایه گذاری کوچک
دولت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک استقبال می کند

جذب سرمایه گذار کلید توسعه اقتصاد

جذب سرمایه گذار کلید توسعه اقتصاد
جذب سرمایه فرآیندی است که صاحبان کسب و کار نیازهای مالی خود را به سرمایه گذار توضیح می دهند و تلاش می کنند تا نظر وی را جلب نمایند.

من به دنبال طرح یا استارتاپ یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال سرمایه گذار هستم

پیدا کن