بیوفیوسل

توضیحات مختصر

با استفاده از مواد نانو ولتاژ تولید میشود

علیرضا رضائی
علیرضا رضائی
ایران

طراح الکترونیک

زمینه های تخصص
طراح الکترونیک

تصاویر و ویدیو ها

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 100 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 50 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 100 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 0 میلیون تومان
  • مرحله
  • نقش سرمایه گذار