کسب و کار

توضیحات مختصر

توضیحاتی وارد نکردند .

تصاویر و ویدیو ها

تصاویر و ویدیو آپلود نکردند.

سوال و جواب

چه سوال هایی در مورد پروژه داریدشما می توانید برای بدست آوردن هر گونه اطلاعات تکمیلی مستقیما با کارآفرینان ارتباط برقرار کنید.

بررسی اجمالی

  • هدف 600000000 میلیون تومان
  • کمترین سرمایه گذاری 500000000 میلیون تومان
  • افزایش سرمایه گذاری 500000000 میلیون تومان
  • دوره های قبلی 100000000 میلیون تومان
  • مرحله تحقیق و توسعه
  • نقش سرمایه گذار ساکت