سید اکبر نوری
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
سید اکبر نوری
تهران

آماده سرمایه گذاری بر روی طرح های خلاقانه و آینده دار

زمینه های تخصص
وارد نکرده
کاربر مهمان
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
کاربر مهمان
تهران

Ghhh

زمینه های تخصص
وارد نکرده
کاربر مختار مهمان شابوی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
کاربر مختار مهمان شابوی
تهران

من ام دی آف کارم دنبال یه سرمایه‌گذارم و شغل دوم قالی بافی

زمینه های تخصص
وارد نکرده
احمد احمدی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
احمد احمدی
تهران

عرفان احمدی شغل ازاد دارم

زمینه های تخصص
وارد نکرده
محمدمهدی بازگیر
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
محمدمهدی بازگیر
تهران

cdvdvnch

زمینه های تخصص
وارد نکرده
مهزیار جافروند
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
مهزیار جافروند
تهران

مهزیار هستم ۲۳ ساله

زمینه های تخصص
وارد نکرده
تیتیتی بنتییت
حدود سرمایه گذاری
5000 میلیون الی 1000 میلیون
تیتیتی بنتییت
تهران

علاقهمند به ایجاد اشتغال برای طرحهای خلاقانه

زمینه های تخصص
وارد نکرده
صادق صادقی
حدود سرمایه گذاری
وارد نکرده میلیون الی وارد نکرده میلیون
صادق صادقی
تهران

کارشناس مکانیک ساخت و تولید

زمینه های تخصص
وارد نکرده
میثم شاکرآرانی
حدود سرمایه گذاری
200میلیون تومان میلیون الی 500 میلیون تومان میلیون
میثم شاکرآرانی
تهران

من تمایل به سرمایه گذاری در خصوص یک ایده که دارای بیزینس پلن واقعی می باشد هستم

زمینه های تخصص
وارد نکرده