درباره من

پژوهشگر در حوزه نانوفناوی

تجارب

نانوفناوری نانوتکنولوژی بیوفیزیک

شاخص ها

پروفایل من

  • تاریخ ثبت نام 1398-10-25
  • شبکه تهران