جدیدترین نوشته های بلاگ ها

رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک کارگزار برتر فن بازار

رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک کارگزار برتر فن بازار
رسیدن به رتبه زیر 390 هزار الکسا برای سایت طنین تک نماینده فن بازار

کاربردی ترین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

کاربردی ترین فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان
در فرایند ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار میگیرد.

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال (بخش 2 تیتر نویسی)

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال  (بخش 2 تیتر نویسی)
تیتر جذاب برای محتوای سایت یا اینستوگرام مهمترین بخش برای جذب کاربر و مشتری است.

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال (بخش 1 تیتر نویسی)

تولید محتوای بی نظیر دیجیتال  (بخش 1 تیتر نویسی)
تیتر جذاب برای محتوای سایت یا اینستوگرام مهمترین بخش برای جذب کاربر و مشتری است.

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان
حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان به مدت 15 سال خواهد بود.

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن

جذب سرمایه گذار با 11راهکار مطمئن
بعضی از تجارت ها برای " سرمایه گذاری خطر پذیر " یا " سرمایه گذاری فرشته " مناسب نیستند .

استراژی رسیدن به هدف

استراژی رسیدن به هدف
رسیدن به اهداف بزرگ ،سخت به نظر می رسد اما اگر آنها را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید دستیابی به آنها ساده تر می شود .

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری
(CRM) 1 - شناخت مشتری 2 - جذب مشتری 3 - حفظ مشتری 4 - توسعه مشتری

قانون جذاب انرژی مثبت

قانون جذاب انرژی مثبت
قانون باور طبق این قانون ،ما هرآنچه را باور می کنیم ،با همان در زندگی رو به رو می شویم از طریق آنچه را که باور دارید،فرکانس هایی مشخص به جهان هستی ارسال می کنید

من به دنبال طرح یا استارتاپ یا اختراع هستم

پیدا کن

من به دنبال سرمایه گذار هستم

پیدا کن