نیازهای فناورانه استانها به تفکیک هر استان در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران

در بزرگترین نشست تبادل فناوری ایران که در استان البرز با همت شرکت شهرکهای صنعتی استان و کارگزار فن بازار منطقه ای استان البرز برگزار شد 30 استان  در قالب 128 نیاز، نیازهای فناورانه داخل استان خود را احصا کرده و به این مراسم باشکوه فرستادند. لیست تعداد نیازهای فناورانه احصا شده به تفکیک هر استان در شکل به صورت کامل تشریح شده و بر اساس این نمودار استان البرز با 18 نیاز و کرمان با 10 نیاز و یزد با 9 نیاز به ترتیب رتبه های اول تا سوم نیازهای شناسایی شده در این نشست تبادل فناوری بودند.
 
  • 908
  • 0
شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

0 کامنت

برای نمایش دیگر رویدادها بر روی لینک زیر کلیک کنید

کلیک کنید

من به دنبال طرح یا استارتاپ یا اختراع هستم

پیدا کن